สูตรลับฉบับโซมะ 0

สูตรลับฉบับโซมะ 0

[LOFLAT (Prime)] Secret Recipe 3-shiname [Shokugeki no Soma]โซมะ x อาราโตะ

จากเรื่อง

ผู้แต่ง/ผู้วาด

กลุ่มงาน


สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 1
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 2
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 3
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 4
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 5
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 6
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 7
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 8
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 9
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 10
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 11
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 12
สูตรลับฉบับโซมะ 0 - 13