ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ

ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ

[Kazuyuki Sasaki] Director, shall we do a retake

จากเรื่อง

-

ตัวละคร

-

ป้ายกำกับ

-

ผู้แต่ง/ผู้วาด

-

กลุ่มงาน

-

ดูตอนอื่น

-

ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 1
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 2
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 3
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 4
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 5
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 6
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 7
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 8
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 9
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 10
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 11
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 12
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 13
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 14
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 15
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 16
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 17
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 18
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 19
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 20
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 21
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 22
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 23
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 24
ผู้กำกับคะ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมคะ - 25