Series (AC2) [Ayashii Bochi (PINTA)] Ushiwakamaru to Kurasu dake Simply Living with Ushiwakamaru (FateGrand Order)